İletişim
Kurumsal Koçluk Eğitim Danışmanlık

Girişimcilik ile İnovasyon

Anasayfa  /   Haberler & Duyurular  /   Girişimcilik ile İnovasyon

Günümüzün hızlı değişen yapısına ayak uydurmak, derinleşen rekabetçi ortamda farklılaşmak ve büyümeyi sürdürebilmek için inovasyon, adeta bir zorunluluk haline geliyor. Teknolojik gücü elinde tutan şirketler birdenbire hizmet verdiğiniz bir sektörde rakibiniz olarak karşınıza çıkıveriyor. Şimdiye kadar geleneksel yöntemlerle çalışan bir şirket, girişimcilerin yarattığı yenilikçi yaklaşımlar ve elde edilen başarılarla nasıl rekabet edebilecek? Bu değişen yapı, şirketleri strateji ve iş modellerinde köklü değişiklikler yapmaya itiyor. 

Innosight, 2018 değerlendirmesinde bundan 60 yıl öncesine kadar bir şirketin S&P 500 listesinde kalma süresini 61 yıl olarak belirtirken, 2017’de bu sürenin 22 yıla düştüğünü gösteriyor. Üstelik önümüzdeki on yıl içinde bu listedeki şirketlerin yarısının artık farklı şirketlerle yer değiştireceği öngörülüyor.

Özellikle bu yaratıcı yıkımdan çok sert etkilenenlerin başında perakende sektörü gelirken, hemen ardından finansal hizmetler, sağlık, enerji, seyahat ve emlak alanlarında da yeniden yapılanma konusunda güçlü işaretler olduğu söyleniyor. Bunun nedeni olarak da genellikle geleneksel şirketlerin mevcut iş modellerini yeni pazarlarda uygulamaya devam etmeleri, düşük kârlı segmentlerdeki rahatsız edici, hızlı dönüşen veya öne çıkan rakiplere cevap vermekte yavaş kalıp, çoğu zaman yeni büyüme alanlarına yatırım yapmak için on yıl veya daha uzun süre düşünerek hızlı yatırım yapmamaları belirtiliyor.

Değişim ihtiyacına çözüm olarak kurumlarda ilk denemeler toplam kalite yönetimi ile başladı. Müşteri memnuniyetini odağa alan ürün ve hizmetlerdeki kalite artışı, kurumsallaşmayı desteklese de rakipler tarafından tekrarlanabilir olduğundan istenilen büyük ivme rekabette yakalanamadı. Altı sigma gibi sıfır hata ile çalışma prensipleri de uzun vadede uygulama zorluklarını beraberinde getirdiği için bazı özel nitelikli sektörler dışında pek sürdürülebilir olmadı. Böylece günümüzde inovasyon kavramı daha stratejik bir öneme sahip oldu.

İş hayatında girişimciliğin şirketlerin içine taşınması, sürdürülebilir rekabet avantajı yaratacak duruma geliyor. Bu konunun derinlemesine anlaşılabilmesi için TÜSİAD, Accenture ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle “Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak” rehberini yayınladı. Bu rehber, kavramsal bilinirliği artırmak adına öncelikle inovasyon ihtiyacı doğrultusunda öne çıkan girişimcilik ve kurumsal girişimcilik ile ilgili genel tanımları da ele alarak, kurumlara 100 günlük bir yol haritası sunuyor.

Mevcut ortamda var olan bir işi yönetmeyi ve iyileştirmeyi hedefleyen işletmecilikten farklı olarak, Girişimcinin El Kitabı’nın yazarı Steve Blank girişimciliği “Yeni bir fikri sıfırdan geliştirmeyi ve başarılı ticarileştirmeyi merkezine alması sebebiyle farklı iş modelleri ve yöntemleri ile hareket etmektir” diye tanımlıyor.

Kurumlarda girişimcilik programları tasarlamak ya da kurum içinde girişimcilik kültürünü destekleyecek adımlar atmak, şirketlerde inovasyonu çalışır hale getirmeyi destekleyen önemli çalışmalar olsa da tek başına beklenen etkiyi yaratamıyor. Girişimciliğin şirket tarafından desteklenerek ticarileştirilmesi ve ölçeklendirilmesi önemli. 

Dünya genelinde kurum içi girişimcilik faaliyetleri ve kurum dışındaki paydaşlarla işbirliği yapan şirketlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Apple’ın Mac, iPod, iTunes, iPhone ve iCloud ürünleri, Google’ın Gmail, Google Maps, Adwords gibi inovasyonları kurum içi girişimcilik ile hayata geçmiş örnekler.

Şirket bünyesindeki yeni fikirler, Ar-Ge ve ticarileştirme süreçlerindeki elemeden geçerse ya şirket bünyesinde hayata geçiriliyor ya da pazara sunuluyor. Bu süreç fikrin oluşturulmasından pazara sunulmasına kadar çalışanlar tarafından yürütüldüğünde kurum içi girişimcilik, şirket birimleri tarafından yürütüldüğünde şirket içi inovasyon (Ar-Ge vb), şirket dışından işbirlikleriyle yürütüldüğünde de kurum dışı girişimcilik olarak adlandırılıyor.

Kurum içinde girişimcilik yapan kurumlar yeni fırsat ve fikirleri şirket kaynaklarını kullanarak girişimci felsefesi ve çalışma biçimi ile şirket içinde hayata geçiriyorlar. Bu çalışmalar Ar-Ge gibi birimler kurmak veya teknolojik gelişimi desteklemekten öte çalışanlardan girişimcilik becerilerini şirketin iş ve inovasyon stratejisi ve hedeflerine katkıda bulunacak şekilde kullanmasını bekliyorlar. Çalışanlar için şirket içinde oluşturulacak test ortamı ise yeni fırsatların keşfedilmesine imkân tanıyor. Böylece bu yetkinliklerin kurum içinde yaygınlaşması ve kültürün değişimine odaklanıyorlar.

Girişimcilik dönüşümüne adım atmış kurumların inovasyon stratejisini belirlemesi ve ayrı bir bütçe ayırması büyük önem taşıyor. Bu yatırımın odak alanı; şirketin geleceğini etkileyeceği düşünülen, takip edilmesi ve gelişim sağlanmasına karar verilen konu başlıklarını temsil ediyor. 

Kurum dışında geliştirilen işbirlikleri ise üniversiteler, Ar-Ge merkezleri, araştırma kurumları, startup’lar, tedarikçi veya taşeronlar, başka şirketler ve hatta şirketin kendi müşterileri yoluyla olabiliyor. Böylelikle kendilerine fayda sağlayabilecek yeni fikir, yöntem, işgücü ve teknolojiyi dış kaynaklardan temin edebiliyorlar. Bu açık modeli benimseyen şirketler başarılı girişimleri şirket bünyesine dahil ederken, kendi içinde doğan başarılı fikirlerin de şirket dışına çıkmasına izin veriyor. Bu noktada fikri mülkiyet hakları da paylaşılır hale geliyor. 

Kurumların dışarıdaki girişimlerle işbirliği oluşturmasına yönelik bir diğer yöntem de kurumsal girişim sermayesi olarak karşımıza çıkıyor. Kurumlar, hâlihazırda geliştirilmiş ürünü bulup büyümekte olan girişimlere yatırım yoluyla destek oluyor ve hatta satın almalara kadar gidiyor. CB Insights araştırması piyasada önde gelen on teknoloji şirketinin (Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, GE, Oracle, Intel, Cisco Systems, IBM) 2013’ten itibaren toplam 433 adet startup’ı satın aldığına dikkat çekiyor. 

Bu konuda ülkemizde Türkiye İş Bankası, Zorlu Holding gibi örneklere rastlamamıza rağmen asıl kritik konu, startup’lara girişim sermayesi ile yatırım yapan kurumların bu şirketlerin çoğunluk hissesine sahip olma arzusu. Bu durum, yeni fikirleri geliştiren küçük girişimcinin aniden kurumsal hayatta bir çalışan haline dönüşmesine ve geliştirebileceği yaratıcı fikirlerin sermaye odağında küçülmesi ve yok olması riskini taşımasına sebebiyet verebiliyor.

Fatma Çelenk - Geleceğin Yeni İş Modeli Motivasyonu: Kurum İçi Ve Dışı Girişimcilik

Beğen
Bu haber defa okundu.
0 defa beğenildi.

Son Haberler

EKONOMİ Resesyon Döneminde Ne Yapılabilir?

''2000’lerin başlarında, beş yıldır faaliyet gösteren Amazon.com adlı online kitabevi finansal pozisyonunu güçlendirmek için dönüştürülebilir tahvil yoluyla 672 milyon dolar sattı. Bir ay sonra dot-com balonu patladı...''

LİDERLİK Kültür, Stratejiyi Kahvaltı Niyetine Yer.

''Değişen teknolojiler, değişen müşteri ihtiyaçları, değişen pazar dinamikleri, değişen rekabet, değişen iş modelleri kısacası sizin dışınızda değişen her şey şirketinizi de değişmeye zorluyor. Bu noktada karşınıza iki seçenek var...''

KARİYER Bazen de Çocuklar Bize Örnek Olur

''...Mutlu olmak onlar için kolay, bizim için zordur. Her ne kadar küçük şeylerle mutlu olsalar da bunları elde etmek çaba gösterirler. Peki biz, onların bu çabalarından yola çıkarak kariyerlerimiz ve hayatlarımız için ne öğrenebiliriz?...''

TEKNOLOJİ Dijital Dönüşüm

''Diyelim ki 23 Nisan 2025 sabahı saat 07.30’da uyandınız. Akıllı saatiniz sizi rüya görmediğiniz bir uykudan uyandırıyor. Banyo ışığı kendiliğinden açılıyor, duş suyu istenilen sıcaklıkta akmaya başlıyor...''

BİLİM Zaman Geriye Aksın!

Bilim insanları, kuantum bilgisayarı kullanarak zamanın yönünü tersine çevirdiklerini duyurdular.

TAKIM YÖNETİMİ Yönetici Olarak Ekibinizin Zincirini Kırın

Bir zamanlar bilgiyi kendinde tutan, tüm kararları kendi vermek isteyen ve işbirliğinden uzak, yeni fikirlere ve yöntemlere kapalı yöneticiler vardı. Az da olsa bazı yerlerde halâ bu tarz yöneticileri görsek de sayıları giderek azalıyor.

ARAŞTIRMA Dünya Dışı Yaşam ile İlgili Önemli Gelişme

Hollandalı bir bilim insanının buluşu, dünya dışındaki yaşamın keşfi konusunda umut oldu.

TEKNOLOJİ Yapay Zekanın Avantajlarından Faydalanmak

Teknoloji her zaman çalışma ve yaşam şeklimizi değiştirdi. Özellikle endüstride büyük sıçrama yaratacak çözümler getirdi... Fatma Çelenk'in yazısı

DIŞ TİCARET Dış Ticaret Koçluğu

Yurt dışına açılıp yeni müşterilerle bağlantı kurmak ve markanızı güçlendirmek istiyorsanız, uzman ekibimiz sizin için burada!

MARKA YÖNETİMİ İşveren Marka Yönetimi ve Önemi

İşveren markası, 1990’lı yılların başlarında ABD’de literatüre girdi. Kavramın tasarımcısı Simon Barrow, işveren markasını “işveren tarafından sunulan fonksiyonel, ekonomik ve psikolojik yararlar paketi’’ olarak tanımlamıştır.