İletişim
Kurumsal Koçluk Eğitim Danışmanlık

Genos Duygusal Zeka

Anasayfa  /   Genos Duygusal Zeka

Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal zeka, duyguları ne ölçüde fark ettiğiniz ve cevapladığınızı tanımlayan bir dizi yetkinliği içerir. Bu yetkinlikler, yaşamdaki başarının altında yatan unsurları ön plana çıkarır ve dolayısıyla duygusal zeka, “zeki” olmanın tanımını değiştirir.

Genos Duygusal Zeka Modeli

Mor İnci Kurumsal Koçluk Eğitim ve Danışmanlık, Genos International’ın Türkiye’deki tek distributörü olan bcc Turkey’in iş ortağıdır. Genos International Değerlendirme Araçları ve Gelişim Programlarının sunulması konusunda bcc Turkey tarafından yetkilendirilmiştir. Swinburne Üniversitesi bilimsel araştırma sonuçları ile oluşturulmuş Genos Duygusal Zeka Modeli ve Değerlendirme Araçlarıyla, oluşturulmuş ölçümlenebilir gelişim programları sunar.

Genos’un benzersiz yaklaşımı duygusal zeka ile çalışan bağlılığı kavramlarını birleştirerek, ortaya öncesinin ve sonrasının ölçümlenebildiği, çalışmaların eğitimler, koçluk ve danışmanlıkla birleştiği bir çözüm getirir. Genos Duygusal Zeka Modeli gelişim için oluşturulmuştur ve duygusal zeka yetkinliklerini geliştirerek kurum verimliliğine ve çalışan bağlılığına direk katkı sağlar.

Değerlendirme Araçları

“Genos Duygusal Zeka Değerlendirme Araçları”, kişilerin içsel yeteneklerinin ölçümlendiği araçlar olup uluslararası kriterlere göre geliştirilmiştir.Değerlendirme araçları sayesinde kişiler duygu, düşünce ve inançlarının davranışlarına yansıma sürecine dair farkındalık kazanırlar.

Duygusal Zeka Değerlendirme Araçlarının temel özellikleri

• Psikometrik güvenilirliği ve geçerliliği tüm endüstri standartlarının üstündedir.
• Organizasyonlardaki Duygusal Zeka Araştırma Konsorsiyumu (Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations) tarafından uluslararası olarak tanınmış çok az sayıdaki değerlendirmeden biridir.
• Liderlerin ve yöneticilerin iş yerindeki davranışlarını değerlendirir.

Duygusal Zeka Değerlendirme Araçları kimler için uygulanır?

Değerlendirmeler, yöneticiler, liderler ve kurumların sürdürülebilir başarısı açısından gelecek vadeden çalışanlar için kullanılmaktadır. Aynı zamanda, koçlar, danışmanlar ve mentorlar tarafından da bireysel danışanlara da uygulanmaktadır.

Genos Duygusal Zeka ile İş Hayatında Etkin Liderlik

GENOS duygusal zekanın iş yerinde ne kadar davranışa dönüştüğünü ölçümleyen bir araçtır.

Bildiğiniz üzere günümüzde iş hayatında 3 kuşak bir arada çalışmaktadır. Bunlar 1957 1964 yılları arasında doğan babyboomerlar, 1965 1979 yılları arasında doğan X kuşağı ve günümüzün gençlerini oluşturan 1980-2000 yılları arasında doğan y kuşağı. Y kuşağının değerleri çalışma sistemi aidiyet duygusu X ve Babyboomerlardan çok farklıdır. Bu yüzden idare edilemez bir kuşak olarak görülmektedir.

Yalnız net olarak bilinen en önemli gerçek y kuşağına liderlik etmek için liderlerin duygusal zekasını geliştirmesi gerekmektedir. Yeni kuşağın bizden beklentisi “koç gibi lider olmak” tır. Bu kuşak duygusal olarak bağlanmak ister.

Y kuşağı işine değil yöneticisine bağlanır. Aidiyeti yöneticisinedir. Dolayısıyla
1. Empati kuracak
2. Duygularını tanıyıp yönetecek
3. Çalışanını motive edebilecek ve pozitif yönlendirecek
4. Sanki bir hacıyatmazmış gibi hiç bir zaman yılmayacak
5. Her an hedeflerini yenileyebilecek yöneticilere ihtiyaç vardır.
Bugünün liderlik anlayışında önemli olan kararları da etkileyen duyguların yönetilmesidir. Bunu yöneten algıyı yeniden oluşturur. Bu şekilde ikna edebilen ve motive eden yönetici her zaman kazançlı olacaktır.

Genos tekniği ile yapılan kapsamlı ölçümleme ile çıkartılan 42 yetkinlik bize bir yol haritası çizer. Bu sayede mentor koçlar yapılacak minimum 6 koçluk seansı ile gelişim ve değişim sağlar. Gerekirse eğitimle de bu değişim desteklenir.

 

Banner

 

E-BÜLTEN