Anasayfa / İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Kurumların en önemli yatırımlarından biri ‘’insan olan yatırım’’dır. Küreselleşme etkisindeki dünyada nitelikli insan ihtiyacı giderek artmaktadır. Büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen kurumlar insana öncelik vermelidir. Bu konuda çalışan memnuniyeti ve dolayısıyla başarısı kurumlar için çok değerlidir.

İş ve işi yapan kişi arasındaki uyum, büyük rekabet üstünlüğü yaratmaktadır. Bu; işiyle uyumlu çalışan, yüksek performanslı, memnuniyeti yüksek, çalıştığı kuruma bağlı, stres düzeyi düşük birey anlamına gelmektedir. Araştırmalara göre çalışanlarını hem işe alım sırasında hem de sonrasında psikometrik ölçüm yöntemi ile değerlendiren kurumlar, karlılık ve etkinlik düzeyi bakımından üst seviyedeki kurumlardır.

a) İş Analizi & Değerlendirmesi
Görevin organizasyondaki yerini görme; sorumlulukların, amaçların, iç ve dış bağlantıların ve ilişkiler zincirinin farkındalığı ile yeterli performans düzeyine ulaşabilmek için gereken bilgi ve beceri düzeyinin saptanması.
İş gücü planlaması:
· İş Analizi
· Yetkinlik Performansı
· Mevcut Çalışan Analizi

b) Performans Yönetim Sistemi
Hedef bazlı performans yönetim sistemi
Yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi
360 derece geribildirim sistemi
Performans yönetim sistemi, geçmiş performansın ölçümü ile birlikte, kişilerin potansiyelini belirleyerek gelişim planını oluşturma ve uygulamayı da hedefleyecek şekilde düzenlenir.

c) Ücretlendirme & Ücret Yönetimi
Şirket içinde dengeli, şirket dışında ise rekabet koşulları göz önünde bulundurularak çalışanları motive eden bir ücret politikası belirlenmelidir. Bu doğrultuda bir sistem oturtularak dönemsel bazda ve performans artışına yönelik uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

d) Seçme & Yerleştirme Sistemi
Doğru işe doğru kişinin seçilmesi, kuruma en iyi şekilde katkı sağlayabilecek adayların bulunması, çalışanların verimliliği ve kuruma bağlılığı ile doğru orantılıdır. Şirket kadro planının çıkartılması, organizasyonel yapının oluşturulması, görev tanımlarının belirlenmesi, seçme yerleştirmede kullanılacak aday araştırma & değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi.

e) Kariyer Yönetimi & Organizasyonel Yedekleme
Başarılı çalışanların kurumda kalıcılığını sağlama, onları kurumun geleceği için hazırlama, kariyer yönetimi, yönetici geliştirme, performans yönetim sistemi çalışmaları.

f) Eğitim Yönetim Sistemi
Çalışanların işe başladığı günden itibaren ihtiyacı olan eğitimlerin saptanması, unvan ve eğitim ilişkilendirme, kurumda gerekli olacak eğitimlerin belirlenmesi, eğitimleri performans yönetim, kariyer yönetim sistemleri ile ilişkilendirme, eğitmenlerin seçilmesi ve yetiştirilmesi.

g) Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması
Kuruma ve kurum kültürüne uygun şekilde tasarlanarak çalışanlara uygulanan Memnuniyet Anketinin, analizi ile yorumları yapılarak yöneticiler ile paylaşılması. Daha sonra yöneticiler ile birlikte yol haritası ve geliştirme çalışmaları yapılması.

Kısaca:
İş analizlerini yapma
Görev tanımlarını hazırlama
Organizasyon şemasını oluşturma
Çalışan memnuniyeti anketleri
İşe alım sistemini kurma
Oryantasyon programı oluşturma
Ücret araştırması
Ücret sistemi kurma
Norm kadro çalışması
İşgücü yedekleme, kariyer planlama sistemi oluşturma
Yetenek havuzu oluşturma
Performans yönetimi sistemi
Eğitim ihtiyaç analizi
Eğitim sistemi kurma
Ödül ve uyarı sistemi oluşturma
İK yönetmeliği hazırlama (kıyafet yönetmeliği, şirket kuralları, yetki tanımlamaları vs)
Kurum kültürü analizi
İnsan kaynakları birimi kurma & yapılandırma ve İK ekibi oluşturma

Bir kurum neden çalışan memnuniyetini ölçmeli?
- Kurumun güçlü ve iyileştirmeye açık alanları saptanır
- Çalışanların motivasyon düzeyleri belirlenir
- Çalışanların kuruma olan bağlılık ve memnuniyet düzeyleri görülebilir
- Çalışanların ihtiyaçlarının tespit edilmesi sağlanır
- Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının tespitine katkı sağlanır
- İyileştirme fırsatlarını gösterir
- İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliği ölçülür

Telefon

0 532 244 54 32

E-Posta

bilgi@morinci.com.tr

Adres

1593/1 Sokak Lider Centrio İş Merkezi A Blok No: 2 / 110 Bayraklı- İzmir